forside

 

Egon Schiele,1912

 

REKURSIVITETEN SOM FORUDGRIBELSE ?

 

København, 3., 4. og 5. juni 2017

De seneste udviklinger i den franske psykoanalytiker René Lews udarbejdelser har indført rekursivitet-spørgsmålet i psykoanalysen, for at studere det særegne ved funktionaliteten som sådan i stedet for at reducere den til en iterativ procedure i en beregningsteori. For det rekursive angår ganske vist en gentagelse, men det vedrører især 'et forhold der forholder sig til sig selv', for at sige det med Kirkegaard, det er altså ikke lutter repetition af det samme. Derfor fungerer det i lige så høj grad som indgang til en overvejelse over psykoanalysens slægtskab med komplekse systemer.

 

 

 

Les dernières avancées dans l’élaboration que mène René Lew proposent l’introduction de la catégorie de récursivité en psychanalyse. Celle-ci est conçue moins comme pion d’une théorie de la calculabilité que comme étalon de la fonctionalité proprement dite, ce qui ouvre ainsi la psychanalyse à la question des systèmes complexes.

 

Informations :

 

Oplægsholdere:

 

Abdou Belkacem (Paris)

Less is more

 

Bernard Hubert (Marseille)

De Pessôa à Pessoa

 

Emmanuel Brassat (Paris)

Fonction symbolique, schématisme et imaginaire :

la dette néokantienne de la psychanalyse

 

Frédéric Dahan (Paris)

Epistémanalyse ?

 

Jean-Charles Cordonnier (Lille)

Le plus-de-jouir : anticiper renoncer

 

Jeanne Lafont (Paris)

Interaction, questions-réponse de la topologie ?

 

Laurits Lauritsen (København)

Grænser for skematismen

 

Marc Saint-Paul (Paris)

Le déréalisme de Jean-Yves Girard :

une refondation kantienne de la logique qui intéresse la psychanalyse.

 

Ole Graff (København)

Pierce’s logic of continuity.

 

Osvaldo Cariola (København)

Récursivité et symétrie depuis Hermann Weyl

 

René Lew (Paris)

Récursivité de l'abord psychanalytique des troubles intéressant la psychiatrie.

 

 

ANDET

Den perverterede krop og dødsdriften.

  

... dette farligste men samtidig

mest uskyldige af alle goder. 

Friedrich Hölderlin 

  

Vi har nu igen for os at finde ud af sado-masochismen. Lige som de foregående år tager vores vinter-seminar udgangspunkt i kroppen, hvorfor det i denne omgang bliver spørgsmålet: Hvorledes inddrages kroppen i den subjektiv position, når man ydermere ved, at sado-masochismen er et driftsgrundlag for subjektet. At ville tale om den således perverterede krop er ikke for at give den en prædikativ bestemmelse, eventuelt tillagt en fysisk størrelse, men et forsøg på at angive et forhold, vi er ude efter at analysere, som dødsdriften vedholdende gør gældende i sit  tavse virke. Vores ærinde kan derfor heller ikke undgå at tage bestik af vores samtid, med dens etiske, politiske og teoretiske udfordringer hvad angår subjektiveringen, og dermed de diskurser der nu hersker og hærger, med fascismens lokkende toner igen i horisonten. Hvis analytikerens ansvar består i solidarisk at lytte til de mennesker, som kommer og beder om vores hjælp og viden, så de selv finder ud af deres labyrint, da må analytikeren også være med til at forstå hvordan den er kommet i stand og, f.eks. hvordan sado-masochismen har kunnet bemægtige sig kroppen. 

( ... )

Hvor intet andet er angivet finder de forskellige arrangementer sted i Agoráens lokaler:

 

Frederiksholms Kanal 2, 2.th.

1220 København K

 

(tryk på knappen hvor der står "Agorá" og pres gadedøren ind samtidig for at komme ind)

TIDLIGERE AKTIVITETER

ANALOG

 

Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL

 

www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR

 

Konto nummer

8401 - 1097650