Kommende seminarerFreuds Agoras er et arbejdsfællesskab i København, hvor interesserede i psykoanalysen jævnligt mødes i forskellige aktiviteter for at undersøge og drøfte aspekter ved dens praksis og teori.

Her på siden kan du holde dig orienteret om disse aktiviteter og finde praktisk information om tilmelding med mere. Dens nuværende indhold er fortrinsvist centreret omkring de kommende aktiviteter. I løbet af sommeren regner vi med at føje materialet fra de tidligere år, som også vil være indekseret efter det nye system.

Agoráen holder nu lukker over sommeren men vil genopstår til september. Du kan kontakte os ved at skrive til mail@freudsagora.dk

 • Forudsætninger for Freuds Agorá

  Psykoanalysen findes. Psykoanalysen afhænger af psykoanalytikerne … og, igen, atter quelques autres. Psykoanalytikerne skal dannes og uddannes. Denne dannelse og uddannelse er en langvarig proces som i princippet er uendelig (man bliver aldrig ‘færdig’, der er ikke tale om et meritforløb), men hvor forskellige momenter dog er genkendelige — på grund af karakteren af de… Læs mere »Forudsætninger for Freuds Agorá

Læs flere blogindlæg

Aktuelt program

 • Indledende seminar

  5.-6. september 2020 [Argument på vej] Læs mere

  Starter lørdag d. 5. september 2020

 • Filmaften

  Vi opretter hermed en ‘filmklub’ (et filmkartel), til at undersøge film – og dermed visuelle former – som udsigelsesformat. Temaerne kan, umiddelbart, siges at omhandle: analoge + digitale medier litterær VS visuel kultur Skrift & Stemme. Samt det at få foretaget en begrebsafklaring og -opklaring ift. – eller -opløsning af... Læs mere

  Starter mandag d. 7. september 2020

 • Psykoanalysens Dannelser

  Læsningen af Freuds værker vil fortsætte i perioden 2020-2021 efter den plan der er udgivet sidste år. I det kommende år skal vi således læse tekster der behandler spørgsmålet om driften. Det giver os også mulighed for – i tilknytning til vinterseminaret – at spørge os selv og hinanden, hvad... Læs mere

  Starter tirsdag d. 8. september 2020

 • Lægmandsanalysen

  Læsning af Sigmund Freuds « Spørgsmålet om Lægmandsanalysen ». Den stående diskussion siden psykoanalysens tilblivelse har været afklaringen af kriterierne for bedømmelsen af psykoanalytikerens uddannelse. Kun på den baggrund vil man kunne tilrettelægge et passende undervisningsforløb, har man ment. De løsninger som traditionen har foreslået dertil, har overvejende fulgt de... Læs mere

  Starter onsdag d. 9. september 2020

 • L’engagement de la psychanalyse

    Løbende seminar som i arbejdsåret 2020-2021 går ind i sin 33. sæson.  Det finder sted een fredag om måned i Paris fra september til juni og holdes i hævd af et samarbejde mellem René Lew, Marc Saint-Paul og Osvaldo Cariola. Arbejdstitlen for i år er «  Sur la nature délirante... Læs mere

  Starter fredag d. 11. september 2020

 • Lysimaque – Paris

  Argumentaire d’ensemble pour les conférences du samedi   Lysimaque 2020-2021 arguments   Læs mere

  Starter lørdag d. 12. september 2020

 • Moderens betydning

  I arbejdsåret 2020-2021 skal vi fortsætte læsningen af Geneviève Morels bog La loi de la mère, ”moderens lov”, som vi igennem det forgangne år har studeret, kapitel for kapitel. Vi har under Corona-karantænen sammen oversat kapitel 4 til dansk, hvori Morel udfolder sit forehavende med Lacans sinthome (i seminaret om... Læs mere

  Starter tirsdag d. 15. september 2020

 • Lacans Écrits

  Læsning af Jacques Lacans « Écrits ». Den systematiske læsning vi satte i gang sidste år, har vist sig at være både omstændelig og givtig. Det første vidste vi godt. Lacans Écrits er jo ikke ligefrem en læsebog, men snarere en samling tekster at studere. Det andet har vist sig under... Læs mere

  Starter onsdag d. 16. september 2020

 • Klinisk seminar

  Læs mere

  Starter søndag d. 4. oktober 2020

 • Juleafslutning

  Læs mere

  Starter onsdag d. 16. december 2020

 • Vinter seminar

  Læs mere

  Starter lørdag d. 23. januar 2021

 • Biennale Internationale de la Psychanalyse à partir des travaux de René Lew

  « De la praxis de la théorie à la pratique de la psychanalyse — et inversement » MARSEILLE, Pentecôte 2021 (22-23-24 mai 2021)               « Qu’y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. » Jacques Lacan, Écrits, p. 321.... Læs mere

  Starter torsdag d. 20. maj 2021

 • Afsluttende seminar 2021

  [ARGUMENT PÅ VEJ] Læs mere

  Starter lørdag d. 19. juni 2021