Kommende seminarer 

Freuds Agora er et arbejdsfællesskab i København, hvor interesserede i psykoanalysen jævnligt mødes for at undersøge og drøfte aspekter ved dens praksis og teori.

Her på siden kan du holde dig orienteret om disse aktiviteter og finde praktisk information om tilmelding med mere.

 

 • Tvivl som kongevejen til sikkerhed

  Tvivl er kongevejen til sikkerhed, hvis vi skal tro Descartes, men Lacan understreger i sin artikel om den logiske tid, at vejen må være startet et andet sted. Før tvivlens suspenderende indgreb kan komme til orde, må noget have introduceret en  subjektiverende værdi. For den, der tvivler, er allerede i gang med at konkludere, med… Læs mere »Tvivl som kongevejen til sikkerhed

Læs flere blogindlæg

Aktuelt program

 • Moderens betydning

  I arbejdsåret 2020-2021 skal vi fortsætte læsningen af Geneviève Morels bog La loi de la mère, ”moderens lov”, som vi igennem det forgangne år har studeret, kapitel for kapitel. Vi har under Corona-karantænen sammen oversat kapitel 4 til dansk, hvori Morel udfolder sit forehavende med Lacans sinthome (i seminaret om... Læs mere

  Starter tirsdag d. 15. september 2020

 • Lægmandsanalysen

  Læsning af Sigmund Freuds « Spørgsmålet om Lægmandsanalysen ». Den stående diskussion siden psykoanalysens tilblivelse har været afklaringen af kriterierne for bedømmelsen af psykoanalytikerens uddannelse. Kun på den baggrund vil man kunne tilrettelægge et passende undervisningsforløb, har man ment. De løsninger som traditionen har foreslået dertil, har overvejende fulgt de... Læs mere

  Starter onsdag d. 9. september 2020

 • Psykoanalysens Dannelser

    Læsningen af Freuds værker vil fortsætte i perioden 2020-2021 efter den plan der er udgivet sidste år. I det kommende år skal vi således læse tekster der behandler spørgsmålet om driften. Det giver os også mulighed for – i tilknytning til vinterseminaret – at spørge os selv og hinanden,... Læs mere

  Starter tirsdag d. 8. september 2020

 • Lacans Écrits

  Læsning af Jacques Lacans « Écrits ». Den systematiske læsning vi satte i gang sidste år, har vist sig at være både omstændelig og givtig. Det første vidste vi godt. Lacans Écrits er jo ikke ligefrem en læsebog, men snarere en samling tekster at studere. Det andet har vist sig under... Læs mere

  Starter onsdag d. 16. september 2020

 • Klinisk seminar

    Til syvende og sidst handler Agoráens klinisk seminar vel om at opretholde et sted hvor de forskellige spørgsmål som beskæftigelsen med psykoanalysen rejser (af kasuistisk, politisk, praktisk, teoretisk, etisk og anden art), kan drøftes åbent og uden fordomme. Hovedprincippet er antagelsen om at klinikken er hvad klinikeren kan sige... Læs mere

  Starter søndag d. 4. oktober 2020

 • Filmaften

  Vi opretter hermed en ‘filmklub’ (et filmkartel), til at undersøge film – og dermed visuelle former – som udsigelsesformat. Temaerne kan, umiddelbart, siges at omhandle: analoge + digitale medier litterær VS visuel kultur Skrift & Stemme. Samt det at få foretaget en begrebsafklaring og -opklaring ift. – eller -opløsning af... Læs mere

  Starter mandag d. 7. september 2020

 • L’engagement de la psychanalyse

    Løbende seminar som i arbejdsåret 2020-2021 går ind i sin 33. sæson.  Det finder sted een fredag om måned i Paris fra september til juni og holdes i hævd af et samarbejde mellem René Lew, Marc Saint-Paul og Osvaldo Cariola. Arbejdstitlen for i år er «  Sur la nature délirante... Læs mere

  Starter fredag d. 11. september 2020

 • Lysimaque – Paris

  Argumentaire d’ensemble pour les conférences du samedi   Lysimaque 2020-2021 arguments   Læs mere

  Starter lørdag d. 12. september 2020

 • Biennale Internationale de la Psychanalyse à partir des travaux de René Lew

  « De la praxis de la théorie à la pratique de la psychanalyse — et inversement » MARSEILLE, Pentecôte 2021 (22-23-24 mai 2021)               « Qu’y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. » Jacques Lacan, Écrits, p. 321.... Læs mere

  Starter torsdag d. 20. maj 2021

 • Afsluttende seminar 2021

    Det afsluttende seminar for studieåret 2020/2021 omhandler psykoanalytikernes uddannelse og arrangeres af et kartel, der i en årrække har beskæftiget sig med problemstillingen. Der indbydes til præsentationer af teoretiske refleksioner, organisatoriske forslag, kliniske overvejelser og personlige erfaringer. Koordineres af Kristian Olesen Toft Læs mere

  Starter lørdag d. 19. juni 2021