Kommende seminarer 

Freuds Agora er et arbejdsfællesskab i København, hvor interesserede i psykoanalysen jævnligt mødes for at undersøge og drøfte aspekter ved dens praksis og teori.

Her på siden kan du holde dig orienteret om disse aktiviteter og finde praktisk information om tilmelding med mere.

 

 • Kabul, august 2021

  Hvad vi opdager nu, ved sammenstyrtningen af denne Berlin-mur for den “frie-verden”, er at neoliberalismen aldrig har været en økonomisk teori, men en politisk vrangforestilling gennemført med vold og magt. Et delir hvis grundtanke har bestået i at udbrede et forrykt frihedsideal, som kun kan opnås når samfundet og de sociale bånd der binder menneskene… Læs mere »Kabul, august 2021

Læs flere blogindlæg

 

 


Hvad vil det sige at være psykoanalytiker?

Det er selvfølgelig hverken et spørgsmål om visitkort eller om en « ramme » der kaldes freudiansk. For der findes ikke noget der ligner en psykoanalytisk væren. Psykoanalytikeren gives kun i akt, i det arbejde (angiveligt uden hindringer, fraregnet dem som det ubevidste selv foranlediger i form af « forsvar » — en teknisk term som tvetydigt også implicerer ‘forbud’), i det arbejde som en sigen udfører og som en analysand gør sig selv til bærer af i udvekslingen med den, der bliver « hans » psykoanalytiker. Det betyder, at det afgørende ved denne sigen udformet som overføringsmæssig udveksling, er ikke det menings- eller diskursive indhold den ellers kan bruges til.

Analytikeren bærer således det signifikante ved selve udvekslingen, den overføringsmæssige kontinuitet som er mærkbar i udsigelsen, men som på grund af selve udvekslingen undslipper analysanden. Der er tale om en konstruktion som hverken er fælles eller gensidig (Lacan dixit), men som jeg kalder vekselvirkende, i henhold til en ikke-sfærisk interaktion.

Kurens « ramme » —noget som Lacan præciserer i sit Forslag af den 9. oktober 1967…— er en sag der vedrører et (littoralt) samspil af sammenkoblede bogstaver, som henlægger al referentiel « viden » til andre felter end psykoanalysens.

René Lew,
3. marts 2021.


Aktuelt program

 • AGORAENS VINTERSEMINAR

  Kroppen under pandemien subjektiveringens betingelser og muligheder i Corona-pandemiens tid. Vinterseminaret 2022 finder sted i Hospitalet.  Kartellet besluttede lige før årsskiftet at begrænse vores udfoldelser, så det årlige seminar om KROPPEN bliver ikke offentligt, men forbeholdt deltagerne i Freuds Agoras aktiviteter. Man kan deltage både fysisk og over Zoom.      ... Læs mere

  Starter lørdag d. 22. januar 2022

 • HÆMNING, SYMPTOM OG ANGST

    Læsning af S. Freud, »Hæmning, symptom og angst« (1926) På trods af at Freud selv gjorde opmærksom på det »hemmelige bånd« der knytter Spørgsmålet om lægmandsanalysen (fra årene 1926-27) og hans kritik af det religiøse verdensbillede i En illusions fremtid (1927), er det først takket være Jacques Lacan at vi for alvor bliver... Læs mere

  Starter onsdag d. 22. september 2021

 • LACANS ÉCRITS 2021-2022

  Læsning af Jacques Lacans « Écrits » Så er vi nu igennem ca. en tredjedel af de godt 900 sider Écrits består af, og er dermed nået til bogens IV sektion ud af de 7 den indeholder. Sektion I lægger ud med en meget sammensat indledning af palimpsestisk art (fordi den egentlig består... Læs mere

  Starter onsdag d. 8. september 2021

 • PSYKOANALYTIKERENS VIDEN

  Læsning af Lacans foredragsrække « Le savoir du psychanalyste » Den 4. november 1971 vendte Lacan tilbage til Magnan amfiteater (ved sygehuskomplekset Sainte Anne i det 14. arrondissement midt i Paris). Det sker otte år efter at han —som følge af de magtkampe der førte til at den daværende psykoanalytiske institution han deltog i blev... Læs mere

  Starter lørdag d. 4. september 2021

 • FILMFOREVISNINGER

  Her bringes datoerne for filmforevisningerne relateret til “Værksted til undersøgelse af det visuelle som forhold“ Læs mere

  Starter lørdag d. 2. oktober 2021

 • SOKRATISKE UNDERSØGELSER

   Psykoanalysen i det XXI århundrede « […] selv om hele læren om elektricitet tog sit udgangspunkt i en iagttagelse af nerve–muskel–præparatet, er der dog ingen i dag der vil hævde, at den derfor skulle betragtes som et fysiologisk anliggende. Hvad psykoanalysen angår, fremfører man gerne, at den dog er opfundet af en læge i forbindelse med hans bestræbelser... Læs mere

  Starter søndag d. 3. oktober 2021

 • Klinisk Seminar 2021-2022 – Diskursivitet og subjektivering

  Syv søndage fra kl. 13 til 17 fra oktober 2021 til maj 2022 (dvs. den 3/10, 7/11 og 5/12 (2021) samt den 6/2, 6/3, 3/4 og 1/5 (2022)).   Koordineret ved kartellerne Læs mere

  Starter søndag d. 3. oktober 2021

 • VÆRKSTED TIL UNDERSØGELSE AF DET VISUELLE SOM FORHOLD

  – et værksted til undersøgelse af visuelle forhold i den kulturelle orden (kulturelle, økonomiske og politiske forhold i samtiden) Filmforevisninger hver 1. lørdag i måneden, kl. 13-15. Med supplerende møde hver 3. mandag i måneden hvor der tages afsæt i månedens visning. Hvad for en virkelighed? Hvilken dokumentationsteori? Hvordan beskue(s) subjektivitetens status i samtiden?... Læs mere

  Starter mandag d. 20. september 2021