Karteller

Almindeligvis er et kartel dannet af fire personer, der i et år eller to mødes i arbejdet med et emne af fælles interesse. Undertiden tilknyttes en femte, hvis funktion er med sine interventioner at lade talen i kartellet resonere. Denne særlig gruppe arbejder selvstændig men får sin hjemmel ved at bidrage til Agoráens almen formål. Det sker f.eks. idet resultaterne af anstrengelserne fremlægges på et fællesmøde ved afslutning af året.