Spring til indhold

Mathématiques & psychanalyse


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 22 marts 2025 indtil 23 marts 2025. Det optræder næste gang den 22. marts 2025 9:00


22. – 23. marts 2025

Colloque Lysimaque — Paris
Mathématiques & psychanalyse

 

Vandringer, udformninger, fremstillinger

 (Begrebssprog, ubevidste dannelser, formuleringer og signifikans, logisk-matematiske formaliseringer, øvelser udi praksisserne)

Det ubevidste taler, men ikke kun via symptomer eller symptomatiske udtryk. Det gør det også ved at understrege (det ubevidstes) subjektets forhold til sproget, indprente (overdeterminere, sagde Freud) dets « rammesætning ».

En vanskelighed opstår dog lige straks. Den knytter an til det forhold, at strukturen ‘som sådan’ er utilgængelig (det være sig i sproget, i det ubevidste … eller også i matematikken); vi kan kun fatte den gennem de fremstillinger, vi kan give af den, navnlig når man (samtidig) konstaterer deres tydelige utilstrækkelighed. Man kan heraf hævde, at enhver struktur er funktionel (for så vidt som den består af funktioner), og at de elementer, der tager plads i den, ikke er andet end transformationer af sådanne funktioner (Frege kaldte denne transformation for Vertretung).

Der er altså tale om funktioner, der angiveligt lader sig begribe i intensionen (men heri ligger netop paradokset: for i intensionen er en funktion utilgængelig) eller også i reelle, imaginære og symbolske ekstensioner (i hvert fald i psykoanalysen — spørgsmålet er, om det samme gælder andre steder), sammenhænge indenfor hvilke den pågældende funktion gør sig gældende under visse betingelser, undtagen når den da udarter sig som fakticitet (Lacan).

[ … ]

Læs resten af argumentet her