Spring til indhold

Arkiver

Systematisk læsning af Lacans « Écrits » (år 6) 2024-2025 Vi går nu ind i sjette år af vores systematiske læsning af Jacques Lacans Écrits fra 1966. Hvad der skulle have været en oversigtslæsning har vist sig at være mere omfattende end som så. Godt for det. For selv om vi langt fra opholder os… Læs mere »Subjektets subversion

Freud, Lacan, Lew  « […] selv om hele læren om elektricitet tog sit udgangspunkt i en iagttagelse af nerve–muskel–præparatet, er der dog ingen i dag der vil hævde, at den derfor skulle betragtes som et fysiologisk anliggende. Hvad psykoanalysen angår, fremfører man gerne, at den dog er opfundet af en læge i forbindelse med hans… Læs mere »Psykoanalysen i det 21. århundrede

Du b, a, ba freudien au social et à la politique Puisque Freud lui-même note l’incidence de la civilisation et de la culture (en allemand : Kultur dans les deux cas) sur le sujet (au niveau du surmoi : Kultur-Über-Ich), nous ne saurions rester en retrait de cette conception. Comme les concepts de la psychanalyse ne sont… Læs mere »Conférences Lysimaque 2024-2025 Paris

Initiativet En Anden Snak indskriver sig i en almen og en specifik ramme. Alment er det forbundet til psykoanalysens historie, Freuds tanker om det sociale og de forskellige initiativer, som siden 1920’erne er opstået rundt omkring i verden med Wien og Berlin som forlæg og med opfattelsen af, at individual- og socialpsykologien organiseres af den… Læs mere »En Anden Snak

Plasticité de la parole   Les sciences, en particulier celles de l’information et de la communication, l’intelligence artificielle, la traduction automatique…, reprennent avec bonheur pour elles les concepts élaborés par les psychanalystes. Mais la psychanalyse en tentant encore de se conceptualiser avec des outils scientifiques : mathèmes, topologie, logique modale…, ne risque-t-elle pas de se… Læs mere »Art & Psychanalyse

Om hallucination og virkelighed Peter Andreasen fik oversat denne tekst sidst i 2022. Det skete i forlængelse af vores stigende erkendelse af at den i al sin lidenhed udgør ikke mindre end højdepunktet i Freuds kliniske lære; det sted, hvor han for alvor og for altid forlader den psykiatriske baggrund der var hans udgangspunkt og… Læs mere »En erindringsforstyrrelse ved Akropolis

Vi kalder dette månedlige møde søndag eftermiddag for “klinisk seminar”, og klinikken omfatter her forskellige praksisser, både interne i Freud Agora, og eksterne, med inviterede oplægsholdere.  Dermed ønsker vi at være i dialog med vedkommende og uvedkommende hvis “behandling af subjektet“ (traitement du sujet, RL) kan orientere os i og bidrage til de spørgsmål der… Læs mere »Klinisk-Teoretisk Seminar 2024-2025

1.– 2. februar 2025 Colloque Lysimaque — Paris Littérature & psychanalyse Le monde et le pantalon Depuis le vieil Eschyle, depuis Sophocle et son Œdipe Roi, la littérature a tenté de décrypter l’inconnaissable de la folie, qu’il s’agisse de la folie du pouvoir ou de la folie au sein de la cellule familiale, elle s’est… Læs mere »Littérature & psychanalyse