Spring til indhold

Arkiver

Som enhver praksis er ‘klinikken’ et diskursivt anliggende. Det betyder at i dens udøvelse er der flere forhold til stede samtidig, som man må holde sig for øje hvis man vil orientere sig i den. I praksis er de sammenflettede, men analytisk må de studeres hver for sig for at kunne begribe deres artikulation. For… Læs mere »En Anden Snak, analytikerens ønske, lingvisteri

  Til syvende og sidst handler Agoráens klinisk seminar vel om at opretholde et sted hvor de forskellige spørgsmål som beskæftigelsen med psykoanalysen rejser (af kasuistisk, politisk, praktisk, teoretisk, etisk og anden art), kan drøftes åbent og uden fordomme. Hovedprincippet er antagelsen om at klinikken er hvad klinikeren kan sige om sin praksis. Enhver der… Læs mere »Klinisk seminar

Findes der en psykoanalytisk kasuistik? Vi har været omkring dette spørgsmål tidligere men ikke fået det diskuteret til bunds, for der dukker nye aspekter heraf op, idet vi arbejder videre i udarbejdelsen af den psykoanalytiske skematisme. Det er ikke desto mindre ganske relevant og afgør ikke kun vores opfattelse af “klinikken” men ligesåvel vores anskuelse… Læs mere »Klinisk seminar