Spring til indhold

Arkiver

Om psykoanalysens institutionalitet   … penchant par où une certaine institution fondamentale de la pratique, celle qui nous a été donnée par Freud, en est venue à se transformer en une technique, en un certain maniement de la relation analyste-analysé … Jacques Lacan, 13.01.1954   Vores arbejdsfælleskab er nået til et punkt hvor vi vil… Læs mere »Indledende seminar

Vi opretter hermed en ‘filmklub’ (et filmkartel), til at undersøge film – og dermed visuelle former – som udsigelsesformat. Temaerne kan, umiddelbart, siges at omhandle: analoge + digitale medier litterær VS visuel kultur Skrift & Stemme. Samt det at få foretaget en begrebsafklaring og -opklaring ift. – eller -opløsning af – sådanne begreber. Tanken er… Læs mere »Filmaften

  Læsningen af Freuds værker vil fortsætte i perioden 2020-2021 efter den plan der er udgivet sidste år. I det kommende år skal vi således læse tekster der behandler spørgsmålet om driften. Det giver os også mulighed for – i tilknytning til vinterseminaret – at spørge os selv og hinanden, hvad sytten denne ‘drift’ er… Læs mere »Psykoanalysens Dannelser

Læsning af Sigmund Freuds « Spørgsmålet om Lægmandsanalysen ». Den stående diskussion siden psykoanalysens tilblivelse har været afklaringen af kriterierne for bedømmelsen af psykoanalytikerens uddannelse. Kun på den baggrund vil man kunne tilrettelægge et passende undervisningsforløb, har man ment. De løsninger som traditionen har foreslået dertil, har overvejende fulgt de kendte håndteringer af vidensdimensionen som… Læs mere »Lægmandsanalysen

  Løbende seminar som i arbejdsåret 2020-2021 går ind i sin 33. sæson.  Det finder sted een fredag om måned i Paris fra september til juni og holdes i hævd af et samarbejde mellem René Lew, Marc Saint-Paul og Osvaldo Cariola. Arbejdstitlen for i år er «  Sur la nature délirante du capitalisme ». Et fransk argument… Læs mere »L’engagement de la psychanalyse

I arbejdsåret 2020-2021 skal vi fortsætte læsningen af Geneviève Morels bog La loi de la mère, ”moderens lov”, som vi igennem det forgangne år har studeret, kapitel for kapitel. Vi har under Corona-karantænen sammen oversat kapitel 4 til dansk, hvori Morel udfolder sit forehavende med Lacans sinthome (i seminaret om Joyce). Herfra, med de danske… Læs mere »Moderens betydning

Læsning af Jacques Lacans « Écrits ». Den systematiske læsning vi satte i gang sidste år, har vist sig at være både omstændelig og givtig. Det første vidste vi godt. Lacans Écrits er jo ikke ligefrem en læsebog, men snarere en samling tekster at studere. Det andet har vist sig under forskellige former: hver enkelt deltager… Læs mere »Lacans Écrits

  Til syvende og sidst handler Agoráens klinisk seminar vel om at opretholde et sted hvor de forskellige spørgsmål som beskæftigelsen med psykoanalysen rejser (af kasuistisk, politisk, praktisk, teoretisk, etisk og anden art), kan drøftes åbent og uden fordomme. Hovedprincippet er antagelsen om at klinikken er hvad klinikeren kan sige om sin praksis. Enhver der… Læs mere »Klinisk seminar

AFLYST PÅ GRUND AF COVID-19 – VI FINDER EN TID TIL AT MØDES I JUNI