Arkiver

Sigmund Freuds “Forelæsninger til indføring i psykoanalysen”. Med hypotesen om det ubevidste grundlagde Freud for over hundrede år siden psykoanalysen og på dette fundament står og falder den såmænd endnu. Falder, fordi det er sin sag at godtgøre eksistensen af en viden, vi ikke ved, vi har og som vi måske slet ikke vil vide… Læs mere »Indføring i psykoanalysen

Det ubevidstes dannelser, Freuds 1. angstteori og Myten om drabet på urhordens fader. I dette studieår vil vi fortsætte Freud-læsningen på baggrund af de foregående undersøgelser af narcissismen og paranoiaen. I lyset af det fireårige program, der beskrives på de følgende sider, er det desuden en af ambitionerne at råde bod på et par udeladelser… Læs mere »Psykoanalysens grundbegreber

Præsentation af teksterne i Jacques Lacans “Écrits“. Lacans Écrits fra 1966 har i sandhed et dårligt ry. Svære, siges de at være. Og det er vel rigtigt nok. Skriftsamlingen er nu engang umedgørlig. Især når man begiver sig ud i den for at lære-hvordan-man-gør, får-det-store-teoretiske-overblik eller bare interesserer-sig-for-psykoanalysen. Kort sagt: når man bare vil læse… Læs mere »Lacans “Écrits”

Læsning af Lacans “Le stade du miroir comme formateur de la fonction de Je”. Til forskel fra Freud, hvis indgang til det ubevidste finder sted via hysterien og konversionsfænomenerne, er Lacans møde med psykoanalysen påvirket af hans erfaringer med den paranoide psykose og de spørgsmål denne rejser angående ‘virkeligheden’ og jeg-funktionen. Hvad er ‘jeget’ for… Læs mere »Spejlstadiet

Læsning af Genevieve Morels bog “La loi de la mère” (findes også i engelsk, tysk og spansk oversættelse). I arbejdsåret 2019-2020 foreslår jeg et studie af den franske psykoanalytiker Geneviève Morels bog med titlen Moderens lov, et essay om det seksuelle sinthome[1](2008). Det vil foregå hver anden onsdag aften, fra 19:00 til 21:00, hvor vi… Læs mere »G. Morels “La loi de la mère”

Vi opretter hermed en ‘filmklub’ (et filmkartel), til at undersøge film – og dermed visuelle former – som udsigelsesformat. Temaerne kan, umiddelbart, siges at omhandle: analoge + digitale medier litterær VS visuel kultur Skrift & Stemme. Samt det at få foretaget en begrebsafklaring og -opklaring ift. – eller -opløsning af – sådanne begreber. Tanken er… Læs mere »Filmaften

  Læsningen af Freuds værker vil fortsætte i perioden 2020-2021 efter den plan der er udgivet sidste år. I det kommende år skal vi således læse tekster der behandler spørgsmålet om driften. Det giver os også mulighed for – i tilknytning til vinterseminaret – at spørge os selv og hinanden, hvad sytten denne ‘drift’ er… Læs mere »Psykoanalysens Dannelser

Læsning af Sigmund Freuds « Spørgsmålet om Lægmandsanalysen ». Den stående diskussion siden psykoanalysens tilblivelse har været afklaringen af kriterierne for bedømmelsen af psykoanalytikerens uddannelse. Kun på den baggrund vil man kunne tilrettelægge et passende undervisningsforløb, har man ment. De løsninger som traditionen har foreslået dertil, har overvejende fulgt de kendte håndteringer af vidensdimensionen som… Læs mere »Lægmandsanalysen

  Løbende seminar som i arbejdsåret 2020-2021 går ind i sin 33. sæson.  Det finder sted een fredag om måned i Paris fra september til juni og holdes i hævd af et samarbejde mellem René Lew, Marc Saint-Paul og Osvaldo Cariola. Arbejdstitlen for i år er «  Sur la nature délirante du capitalisme ». Et fransk argument… Læs mere »L’engagement de la psychanalyse