Spring til indhold

Psykoanalysens grundbegreber


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed sluttede den 19 maj 2020


Det ubevidstes dannelser,
Freuds 1. angstteori og
Myten om drabet på urhordens fader.

I dette studieår vil vi fortsætte Freud-læsningen på baggrund af de foregående undersøgelser af narcissismen og paranoiaen. I lyset af det fireårige program, der beskrives på de følgende sider, er det desuden en af ambitionerne at råde bod på et par udeladelser fra de foregående år, siden Psykoanalysens Dannelser genoptog aktiviteten i 2015.

Et så vigtigt skrift som Vitsen og dens forhold til det ubevidste har ikke været læst i de foregående år, skønt det er en hjørnesten i studiet af det ubevidstes dannelser. Det samme skal siges om Drømmetydning, som det ganske vist kun er muligt at læse i uddrag inden for dette program. Det ville således være naturligt at læse kapitel 2, 3, 4, 6 (delvist) og 7 (delvist). Kendskab til Freuds analyse af drømmen om Irmas injektion forekommer at være uomgængeligt, ligesom den geniale behandling af drømmen om den forhindrede souper med den røgede laks og den ’smækre’ slagterkone udgør et grundlag hos Freud for forståelse af Lacans begreb om hysterikerens désir som ’begæret efter et uopfyldt ønske’. – Det er i øvrigt ikke tanken at læse hele bogen om Vitsen, men hovedsageligt om vitsens teknik og tendenser.

(…)

Hent hele teksten som pdf

Koordineret ved Frank Grohmann og Peter Andreasen.