Spring til indhold

Læsning af Lacans “Angst-seminar”


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 20 september 2023 indtil 22 maj 2024. Det optræder næste gang den 22. maj 2024 19:00


« When the subject is anxious, little object a falls away »

(fra den ene seance, Lacan afholdt i 1963, med titlen « Les noms du père », the names of the father, oversættelsen af denne lille sætning skyldes Lacaninireland

Vi fortsætter i arbejdsåret 2023-2024 læsningen af Lacans Angst-seminar fra 1962-1963, som vi påbegyndte i år.  Det er et spændende og møjsommeligt arbejde, vi bliver mere og mere klar over, at vi har at gøre med udformningen af det objekt, som Lacan kalder a, objekt lille a, l’objet petit a, og at med denne opfindelse, omvælter Lacan psykoanalysen.