Spring til indhold

Læsning af Lacans Écrits


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 13 september 2023 indtil 29 maj 2024. Det optræder næste gang den 29. maj 2024 19:00


Vi går nu ind i femte år af vores systematiske læsning af Jacques Lacans Écrits fra 1966. Hvad der skulle have været en oversigtslæsning har vist sig at være mere omfattende end som så. Godt for det. For selv om vi langt fra opholder os ved hver tekst al den tid hver især kunne fortjene, giver vi dem tilstrækkelig megen opmærksomhed så den enkelte godt vil kunne bruge det som vejledning i sit selvstændige studie. Under alle omstændighed er Écrits ikke til at læse, men til at studere, som allerede sagt. Vi er nu nået frem til side 724, og dermed frem til den sidste tekst i bogens 5. sektion, nemlig “Vejledende bemærkninger til en kongres om den kvindelige seksualitet” fra 1958 (Kongressen blev afholdt i 1960). Det er dérfra vi vil genoptage vores arbejde fra september af.