Spring til indhold

SOKRATISKE UNDERSØGELSER


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed sluttede den 02 maj 2022


 Psykoanalysen i det XXI århundrede

« […] selv om hele læren om elektricitet tog sit udgangspunkt i en iagttagelse af nerve–muskel–præparatet, er der dog ingen i dag der vil hævde, at den derfor skulle betragtes som et fysiologisk anliggende. Hvad psykoanalysen angår, fremfører man gerne, at den dog er opfundet af en læge i forbindelse med hans bestræbelser på at hjælpe syge. Men dette er tydeligvis ligegyldigt når det gælder om at bedømme den. »

Sigmund Freud (1926c)

Psykoanalysen er nu — hvis vi tæller fra udarbejdelsen af DRØMMETYDNING og frem — godt 120 år gammel. Tidsmæssigt berører dens udformning således problemstillinger som strækker sig over vidt forskellige idehistoriske, sociale og teknologiske epoker. Psykoanalysen opstod nemlig som svar på spørgsmål som anden halvdel af det 19. årh. stod overfor, og den fik en første udformning i begyndelsen af det 20. årh., med de daværende intellektuelle midler (ikke meget må man sige, hvorfor Freud ene mand måtte udtænke en helt ny disciplin). Efterhånden blev nogle af disse spørgsmål aktualiseret og nye kom til. Freud måtte derfor præcisere sine standpunkter og iagttagelser undervejs for så meget desto bedre at fastholde hvad han mente var det afgørende ved psykoanalysen: særegenheden ved det ubevidst psykiske.

Du kan hente hele argumentet her: Sokratiske undersøgelser