Spring til indhold

LACANS ÉCRITS 2021-2022


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed sluttede den 18 maj 2022


Læsning af Jacques Lacans « Écrits »

Så er vi nu igennem ca. en tredjedel af de godt 900 sider Écrits består af, og er dermed nået til bogens IV sektion ud af de 7 den
indeholder.

Sektion I lægger ud med en meget sammensat indledning af palimpsestisk art (fordi den egentlig består af flere forskellige tekster skrevet på forskellige tidspunkter) som med udgangspunkt i en novelle af Edgard Allan Poe giver rammen for hele det lacanske projekt. Nemlig en diskussion og videreudvikling af hvad Freud kaldte Wiederholungszwang — dvs. den ‘overdetermination’
Freud tilskrev de ubevidste akter, af Lacan knyttet til de strukturelle forhold der definerer ‘den symbolske orden’. Écrits redegør på en måde for de konsekvenser denne antagelse nødvendigvis har for de forskellige anliggender (praktiske, tekniske, kliniske, videnskabelige, etc.) der hidrører fra psykoanalysen.

Du kan hente hele argumentet her: Lacans Écrits 2021

Et læsningsforslag af « Funktion og felt » findes her.