Spring til indhold

Vareformkritikkens psykoanalytiske dimension

Psykoanalyse og værdikritik

Tredive år senere venter løftet om at spore konturerne af en psykoanalytisk dimension i Karl Marx’ kritik af vareformen stadig på at blive indfriet: Robert Kurz havde allerede i 1992 fastslået, at psykoanalysens kategorier, lige så lidt som den politiske økonomis kategorier skal forstås positivt og ontologisk, og på denne baggrund slog han blot et år senere til lyd for, at nøglebegrebet til forståelse af det tredje og egentlige menneskeligt-socialt konstituerende kun kan være begrebet om det ubevidste.

Kartellet (P. Andreasen, O. Cariola, F. Grohmann, S. Salling-Nielsen, A. Riis) har stillet sig selv den opgave: (1) at samle op på de tråde, der allerede blev lagt på daværende tidspunkt i denne henseende; (2) at spore disse tråde i den værdikritiske teoridannelse (R. Kurz, R. Scholz, C. P. Ortlieb m.fl.) fra 1990’erne og frem til i dag; og (3) at bidrage med forslag til et svar på spørgsmålet om, hvordan værdikritik og psykoanalyse kan forholdes til hinanden ud fra et nutidigt synspunkt.

Overordnet set omfatter denne opgave:

  • en kritisk læsning af opfattelserne af den freudske psykoanalyse som de fremgår hos repræsentanterne for den værdikritiske teori
  • at gøre J. Lacans indsats, som hidtil ikke har været betragtet i værdikritikken, frugtbar for diskussionen
  • at se på forholdet mellem værdikritik og psykoanalyse med udgangspunkt i R. Lews reformulering af psykoanalysens skematisme

Kartel-arbejdet har allerede sat sine spor i det forgangne arbejdsår i P. Andreasens bog om Freuds civilisationskritik, S. Salling-Nielsens foredrag i Klinisk Seminar 2021 om ”Kurz’ kritik af arbejdsbegrebet” og F. Grohmanns bidrag til en kritik af Søren Maus grundantagelser, som de kommer til udtryk i hans bog Stum tvang(2021).

Desuden har det været muligt at skriftliggøre:

  • oversættelsen af R. Kurz’ tekst »Die psychoanalytische Dimension der Warenformkritik« fra 1992 til dansk
  • »Hypotesen om det ubevidste tilfredsstiller ikke det ontologiske behov — værdikritik og psykoanalyse« (tysk/fransk) af F. Grohmann
  • »Begivenhedernes sædvanlige gang fra smuthullet. En læsning af de teoretiske grundantagelser i Søren Maus Stum tvang« (tysk/-fransk) af F. Grohmann

Baseret på A. Riis’ initiativ vil der blive afholdt et møde med repræsentanter for en ny Marx-læsning i København, så snart kartellet har fundet et passende format for arrangementet.

Med blik på det kommende arbejdsår 2022-23 er følgende planlagt:

  • en fælles oversættelse af teksten af R. Kurz »Das Ende der Theorie« fra 2002
  • diskussionen om H. Reichelts bog Kapitalbegrebets logiske struktur hos Karl Marx (1974) ud fra P. Andreasens foranledning
  • en generel præsentation af den værdikritiske teoridannelse i slutningen af året inden for rammerne af det Kliniske Seminar, af F. Grohmann

Frank Grohmann, 28. maj 2022