Spring til indhold

PSYKOANALYTIKERENS VIDEN


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed sluttede den 30 april 2022


Læsning af Lacans foredragsrække « Le savoir du psychanalyste »

Den 4. november 1971 vendte Lacan tilbage til Magnan amfiteater (ved sygehuskomplekset Sainte Anne i det 14. arrondissement midt i Paris). Det sker otte år efter at han —som følge af de magtkampe der førte til at den daværende psykoanalytiske institution han deltog i blev slået i stykker— var blevet afskåret fra at fortsætte det ugentlige seminar som han siden 1953 havde afholdt dér (hvorfor han først måtte søge ly i École Normale Supérieure og siden Jurafakultetet).

Afbrydelsen indtraf da han skulle til at indlede det annoncerede seminar for arbejdsåret (1963-1964) hvis titel, Les noms du père (bemærk flertallet), i sig selv var et helt program som varslede de nye udviklinger hans undervisning skulle sætte gang i efter at han i sin behandling af angsten (som var overskriften for perioden 1962-1963) havde isoleret objektet a, som grundlæggende logisk kategori i psykoanalysen. Det blev kun til een seance med ”Faderens navne”, som giver en udmærket fornemmelse af hvad vi gik glip af.

Du kan hente hele argumentet her: Psykoanalytikerens viden