Spring til indhold

Lacan og psykoserne i 1956


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed sluttede den 21 august 2022


Kritisk læsning af Lacans
« D’une question préliminaire
à tout traitement possible de la psychose »

Den franske psykoanalytiker René Lew vil være i København i ugerne 33 og 34. i år. I den forbindelse har jeg foreslået ham, at vi forholder os til de grundspørgsmål Lacans rejste med hensyn til psykosen, i 1956, og de følger som dette har haft for opfattelsen af problemstillingen helt frem til i dag.

Anledningen dertil er dobbelt. I den systematiske læsning af Écrits vi igangsatte for tre år siden er vi nu nået frem til Lacans tekst om psykoserne fra 1959 (som samler op på seminaret 1955-1956 om det samme), med titlen Indledende spørgsmål forud for enhver mulig behandling af psykosen (Écrits, 1966, pp. 531-583). Dertil kommer, at i forlængelse af sidste års læsning af Freuds Hæmning, symptom og angst har vi besluttet at fortsætte undersøgelsen med studiet af Lacans seminar X om Angsten, fra årene 1962-1963. Sammenfaldet er heldigt, fordi undersøgelsen af angst-spørgsmålet giver på sin vis svaret til det ’indledende spørgsmål’ som Lacan lagde ud med.

Den kritiske læsning som her foreslås, forestiller vi os vil kunne fungere som tilløb til det kommende arbejdsår, som påbegyndes i september. Vi tænker at emnet fortjener at blive behandlet ved hjælp af fire seancer fordelt på to dage.

Lørdag den 20. august vil således bruges til
  1. at kortlægge arten af det ‘indledende spørgsmål’ Lacan på daværende tidspunkt mente man skulle tage stilling til før ’enhver mulig behandling’ angående psykosen (eventuelt) kom på tale. Dérfra kan vi så se på
  2. det svar han nogle år senere gav til spørgsmålet i og med opdagelsen (eller er det nu en opfindelse?) af « objektet a ».
Søndag den 21. august vil det så handle om en
  1. ’kritik af den psykotiske fornuft’, i form af dels en understregning af nødvendigheden af at objektet ikke fikseres i ekstensionen (dvs. at det må helst føres tilbage til funktionen i intension), dels en
  2. diskussion af mulighedsbetingelserne for en ikke-realistisk (nærmere bestemt: ’derealistisk’) ”praksis”.
Mødet vil altså organiseres som en kritisk læsning af Lacans Om et indledende spørgsmål forud for enhver mulig behandling af psykosen, og forløbe således:

 

Lørdag den 20. august 2022

Tingenes tilstand

10:00 – 12:30
1. Det indledende spørgsmål …

(12:30 frokost)

14:00 – 16:30
2. … vedrører objektets status.

 

Søndag den 21. august 2022

Kritik af den psykotiske fornuft

10:00 – 12:30
3. Nødvendigheden af at objektet vender tilbage til funktionen …

(12:30 frokost)

14:00 – 16:30
4. … samt følgerne heraf for ”klinikken”

*

Hver seance vil vare 2 ½ timer og vil bruges til et oplæg fra René Lews side og diskussionen af det samme samt af de spørgsmål hver især måtte have ’i lommen’ fra sin egen praksis. Arbejdssproget vil være fransk men med dansk oversættelse.

Vel mødt,
oc