Spring til indhold

Agoráens indledende seminar


Begivenhedsdetaljer


Er ‘subjektets position’ og ‘analytikerens ønske’ begrebsligt beslægtet?

‘Koordineringskartellet’ vil denne gang lægge ud ved at forholde os til årets argument, på hver vores måde.

Teksten Vedrørende udtrykket « Subjektets position » vil fungere som udgangspunkt for overvejelserne

Programmet vil være som følger:

Lørdag den 1o. september 2023

kl 10
Osvaldo Cariola
Om et tilfælde af akut demens

kl 11:30
Peter Andreasen
Sigmund Freuds erindring om en ’erindringsforstyr-relse på Akropolis’

kl 14
Lis Haugaard
Fortsatte overvejelser omkring spejlstadiet med hen-blik på funktionen af objektet (a) i masochismen

15:30
Stig Salling
Bemærkninger til Årbogens indledende tekst