Spring til indhold

Afsluttende seminar 2020


Begivenhedsdetaljer


 

PROGRAM

Lørdag den 20.6.2020

kl 10:00
Lis Haugaard
Demokrati og kriminalitet.

To bemærkninger hos Lacan i Écrits’ tekst om psykoanalysens funktioner i kriminologien, 1950.

Strukturelle ligheder imellem 1950 og 2020, eller overraskende politisk skarpsyn hos Lacan før hans « Tilbage til Freud » ?

Oplægget vil tage udgangspunkt i følgende uddrag af Lacans Écrits :

Lacan om kriminologien

 

kl 11:15
Eleftherios Saftis
Psychoanalysis in forensic settings
– A case study presentation

This paper will attempt to present the case of a 55-year-old male that was hospitalized in a forensic psychiatry hospital, due to having committed manslaughter while suffering an acute psychotic breakdown.  I will attempt to draw upon the paper “A theoretical Introduction to the Function of Psychoanalysis in Criminology” as a way to help understand the patient’s index offence and history.  Furthermore, I will provide a brief reflection on my experience, on how the flexibility of psychoanalysis can be especially helpful in working with patients in institutional settings on a long-term basis.

kl 13:30
Lars Thomasen
Hvad nu med kroppen?

Det kommer både til at handle om mine overvejelser omkring vores fælles nuværende situation og mine erfaringer med, hvad der får mennesker til at begynde at tale, når de kommer for at bevæge sig.

 

kl 15:00
Sofie Strømgaard
Dødsønske eller dødt ønske? 

Under sine mange indlæggelser har en patient udtrykt et ønske om at dø. Hun siger « Jeg vil bare gerne dø » … men hun er ikke død endnu, selvom hun for hver ny indlæggelse er blevet mere og mere voldelig mod sig selv og sin krop, og har forsøgt at suicidere mange gange (og dermed “pendler” mellem somatisk og psykiatrisk akutmodtagelse).

I oplægget vil jeg tage udgangspunkt i hendes tilfælde for at diskutere visse spørgsmål « Spejlstadiet » rejser. For hvad mener hun med at ville dø? Hvad er hendes forhold til sin egen krop? Hvordan forholder det sig med identifikation, imago, kropsbillede? Og ikke mindst: hvordan læse hendes overføring i hendes henvendelser?

 

kl 16:30
Rapportering fra Uddannelsesgruppen

 

Søndag den 21.6.2020

kl 10:00
Jonas Georg Christensen
Gestus, tekst, billede-objekt og skrifter

Lidt om at få et forhold til sproget ved at gøre (skriftens) tekster til materiale.

 

kl 11:30
Stig Salling
Færdigt arbejde. Kurz und gut

Vores korte arbejdsår slutter nu og hvad har vi så lavet? Har vi ydet efter evne som Freud foreskriver i de afsluttende bemærkninger af de indførende forelæsninger (idet han tilføjer at man også skal nyde efter evne) og da i hvilken sags tjeneste?

Robert Kurz har påpeget at arbejde som sådan er noget som kommer og går med kapitalismen. Det findes kun inden for sidstnævntes værdifetichisme. Hvad giver det os at arbejde med?

Jeg vil lægge op til en diskussion af om Lacan og Arendts i grunden ikke så forskellige diskursiveringer af arbejdsbegrebet kan give os mere arbejdsplads.

 

kl 13:30
Peter Andreasen
Freuds dialektik

I Freuds psykoanalyse er ordet “nachträglich” blevet et begreb, der spiller en specifik rolle i relation til dialektikken mellem erindring og gentagelse. Jeg vil forsøge at illustrere dette med det centrale ‘dialektiske omslag’ i slutningen af Totem og tabu.

 

kl 15:00
Osvaldo Cariola
Fakticiteterne

Fakticitet er et teknisk udtryk Lacan anvender i 1967 for at undersøge forhold i de ekstensioner som psykoanalysen er opmærksom på. Begrebsparret ‘intension-ekstension’ har han eksplicit introduceret i 1964, for at samle op på en tankegang han på det tidspunkt har udfoldet i mindst tyve år. At de træder frem i forbindelse med spørgsmålet om psykoanalytikerens uddannelse gør dem selvsagt ikke mindre interessant.

I oplægget vil jeg gennemgå de tre fakticiteter Lacan opfordrer at være agtpågivende over for: Ødipusmyten, gruppeeffekten og koncentrationslejrene.