Spring til indhold

Forudsætninger for

 FREUDS AGORÁ – SKOLE for PSYKOANALYSEN

  1. Psykoanalysen findes.
  2. Psykoanalysen afhænger af psykoanalytikerne … og, igen, atter quelques autres.
  3. Psykoanalytikerne skal dannes og uddannes.
  4. Denne dannelse og uddannelse er en langvarig proces som i princippet er uendelig (man bliver aldrig ‘færdig’, der er ikke tale om et meritforløb), men hvor forskellige momenter dog er genkendelige — på grund af karakteren af de overføringsmæssige sammenspil der deltager i processen — og derfor til at tale om.
  5. Denne ‘proces’ kan og må understøttes (dvs. udarbejdes).
  6. Hvorfor vi ikke uden videre kan ‘slippe for’ ‘foreninger’, ‘selskaber’, ‘kredse’ og ‘skoler’, som hver på sin måde bygger på (og fordrer) bestemte typer overføringer og hierarkiske relationer, som har deres fordele og ulemper, og som man må være opmærksom på.
  7. Som følge af (og i kraft af) vores erfaringer, mener vi os nu i stand til (langt om længe) at autorisere os til at indgå̊ i et arbejdsfællesskab af ‘Skolemæssig’ karakter.
  8. Hovedprincippet for dette arbejdsfællesskab er, at der ikke er tale om en traditionel skole hvor man arbejder for at komme ud, ‘på den anden side’, af den, men at man derimod må arbejde for at kunne blive i den (heraf det ‘Agorá -agtige’ som vi nu forstår det og som vi regner med at redegøre for senere).
  9. Arbejdet finder sted ud fra en organisering som omfatter både carteller, bredere arbejds- grupper og offentlige temadage. Denne Skole følger ikke nogen på forhånd givet skabelon, men må opfindes fra bunden af. Dens rammer er dog psykoanalysen sådan som Freud og Lacan aftegner den.
  10. Ud fra disse rammer udledes nogle principper (med hensyn til psykoanalysens rationalitet, med hensyn til kriterierne for dens klinik, etc.), som Skolen må sørge for at overholde, udarbejde og formidle med sit virke. Skolen giver sig derfor et cartel, kaldet ‘Cartel for Freuds Agorá’, som pålægges at arbejde for en præcisering af disse principper, aftegne og fordele de overordnede opgaver som det arbejde måtte have brug for og holdes ansvarlig for Skolens ve og vel.