Arkiv


ARKIV

Berlin den 7., 8., 9., og 10 . juni 2019


Udfordringen i dag er at fremlægge

psykoanalysens imprædikative fundament.


Behovet for en sådan præcisering stammer fra den omstændighed, at forudgribelsen (anticipationen) er ganske central i både psykoanalysens praktiske erfaring og teoretiske udarbejdelser. Men eftersom forudgribelsen er ganske ubegribelig uden en forståelse af de såkaldte imprædikative definitioner (forudgribelsen gives simpelthen ikke uden imprædikativitet), ja så har psykoanalysen bestemt en interesse i at undersøge måden hvorpå andre videnskaber forholder sig til lignende spørgsmål.( ... )


Du kan læse hele argumentet og program som pdf her


At myterne og navnlig mytologien har en åbenbar plads i Sigmund Freuds tænkning og udarbejdelse af psykoanalysen kan ikke benægtes. For ikke nok med at Freud refererer til (især) den græske mytologi (Ødipus, Elektra, …), han bidrager tilmed selv til produktionen af nye myter til den vesteuropæiske kultur (her ikke mindst myten om fadermordet). Spørgsmålet er imidlertid hvilken status sådanne henvisninger indtager i den psykoanalytiske refleksion. Er der tale om metaforer? Om blot udtryk for Freuds belæsthed? Om endnu ikke udklækkede begreber som præsenteres i fortællende gevandter? Problematikken er relevant al den stund Freud ikke viger tilbage for at kalde metapsykologien for 'heksen' og driftslæren 'vores myte'. 


I vores sammenhæng har myte-spørgsmålet trængt sig på ad forskellige veje.


(Hele argumentet og programmet kan hentes her)


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650